هزينه ها

پنج اشتباهی که ممکن است هنگام شروع کسب‌وکار مرتکب شوید

پنج اشتباهی که ممکن است هنگام شروع کسب‌وکار مرتکب شوید

پنج اشتباهی که ممکن است هنگام شروع کسب‌وکار مرتکب شوید پنج اشتباهی که ممکن است هنگام شروع کسب‌وکار مرتکب شوید ، اگر یک کارفرما باشید، باید بدانید درک این موضوع که می‌توانستید در کسب‌وکارتان متفاوت‌تر‌ باشید، سنگین است. اما داستان واقعی این است که مهم نیست چه کسی هستید، اشتباه…

مديريت عناصر صورتهاي مالي

مديريت عناصر صورتهاي مالي

مديريت عناصر صورتهاي مالي موارد زير در موارد مديريت عناصر صورتهاي مالي موثر مي باشد : عوامل موثر در مديريت ” صندوق ” ۱- شرايط اقتصادي و نوع سازمان ۲- تعيين مانده حداقل و حداكثر صندوق ۳- تعيين راههاي مصرف وجوه صندوق ۴- تعيين درصد و ميزان صندوق از دارائيهاي…