صادرات

افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات نفت ایران پیش از لغو تحریم‌ها

افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات نفت ایران پیش از لغو تحریم‌ها

یک مقام شرکت ملی نفت خبر داد افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات نفت ایران پیش از لغو تحریم‌ها یک مقام شرکت ملی نفت ایران از افزایش ۵۰۰ هزار بشکه ای صادرات نفت ایران پیش از لغو تحریم ها خبر داد و گفت انتظار می رود وقتی نفت جدید ایران به…