رقابت

دنیای رقابت و چالش به اشتراک‌گذاری اطلاعات

دنیای رقابت و چالش به اشتراک‌گذاری اطلاعات

دنیای رقابت و چالش به اشتراک‌گذاری اطلاعات روشن است که داده‌ها مزیتی استراتژیک برای سازمان‌ها تلقی می‌شوند، بنابراین این موضوع به‌طور کلی پذیرفته شده است که داده‌های کسب‌وکار چیزی نیست که بتوان آنها را به‌راحتی با رقبا به اشتراک گذاشت. مدیران نیز مخالف به اشتراک‌گذاری اطلاعات هستند و معتقدند این…

راهکارهايي برای رقابت کسب‌ و کارهای کوچک با شرکت‌های بزرگ

راهکارهايي برای رقابت کسب‌ و کارهای کوچک با شرکت‌های بزرگ

راهکارهايي برای رقابت کسب‌ و کارهای کوچک با شرکت‌های بزرگ درآمدزايی و موفقيت در کسب‌وکار لزوما به تعداد کارکنان شرکت مرتبط نيست، بلکه به‌طور مستقيم به ميزان اعتماد ايجاد شده نزد مشتريان، ارتباط دارد. بررسی انجام شده در فهرست پنج هزار شرکت موفق در کسب‌وکار نشان می‌دهد تعداد زيادی از…