احتمال کاهش سود بانکی

احتمال کاهش سود بانکی

احتمال کاهش سود بانکی

علی طیب نیا با بیان اینکه شورای پول و اعتبار نسبت به کاهش نرخ ارز تصمیم گیری خواهد نمود ، بيان داشت : احتمالا درجلسه آتی شورای پول و اعتبار که سه شنبه هفته آتی مورخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۴ تشكيل خواهد گرديد نسبت به تعیین نرخ سود اقدام خواهد شد .
وی با اشاره به اینکه تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی به پایان رسیده است، افزود: این لایحه پس از تصویب دولت تا پایان مهر ماه سال جاري به مجلس شوراي اسلامي ارسال می شود.