مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت

خدمات مشاوره مدیریت

خدمات مشاوره مدیریت

درخصوص خدمات مركز سيستم اطلاعات مديريت  لازم به ذكر است اين مركز با دارا بودن تجارب درخشان در رابطه با ارائه مشاوره به شركتها در زمينه هاي مختلف مالي و منابع انساني آماده ارائه مشاوره مدیریت در زمينه هاي زير مي باشد :

۱- مشاوره مالي مديريت در زمينه هزينه يابي و قيمت تمام شده محصولات و خدمات
۲- مشاوره در زمينه استقرار سيستم هاي بهاي تمام شده
۳- مشاوره در زمينه سيستم ارزيابي عملكرد سازمان
۴- مشاوره در زمينه بودجه ريزي
۵- مشاوره در خصوص استقرار نظام هاي جامع مالي
۶- مشاوره در خصوص ساختار سازماني
۷- مشاوره در زمينه انتخاب و استقرار سيستم هاي نرم افزاري
۸- مشاوره در خصوص سازمان مالي شركتها
۹- مشاوره در خصوص عيب يابي سازمان مالي و ارائه پيشنهادات و راهكارهاي عملياتي