طراحی،استقرار و مديريت سیستم هاي بهای تمام شده

طراحی،استقرار و مديريت سیستم هاي بهای تمام شده

طراحی،استقرار و مديريت سیستم هاي بهای تمام شده

طراحی،استقرار و مديريت سیستم هاي بهای تمام شده

سيستم اطلاعات حسابداري بخشي از سيستم اطلاعات مديريت است كه اطلاعات اقتصــادي راجع به رخدادهاي مالي موثر بر يك واحــد اقتصـادي مشخص را به عنوان داده يا ورودي مي پذيرد ، پردازش مي كند و نهايتاً‌ به شكل گزارشهاي مختلف كه خروجي يا ستانده اين سيستم محسوب مي شوند ، ارائه مي نمايد . سيستم حسابداري صنعتي بخشي از سيستم كلي اطلاعات حسابداري سازمان مي باشد كه اطلاعات مرتبط با هزينه ها را براي استفاده در هر دو زمينه حسابداري مديريت و حسابداري مالي گردآوري ، انباشت و ارائه مي نمايد .
اين سيستم شـامل شبكه اي از مفاهيم ، روشها و تكنيكهايي است كه براي شناســايي ، اندازه گيــري ، طبقه بندي ، تخصيص ، تجميع و گزارش كردن هزينه ها و مقايسه آنها با استانداردها و بودجه ها به كار برده مي شود .
حال مركز سيستم اطلاعات مديريت ايران خدمات تخصصي و حرفه اي خود را در زمينه طراحي ، استقرار و مديريت سيستم هاي بهاي تمام شده به كليه واحد هاي اقتصادي ارائه مي نمايد . بخشي از خدمات اين مركز شامل موارد زير مي باشد :
۱- طراحي ، استقرار و مديريت هزينه يابي بر مبناي فعاليت ( ABC)
۲- طراحي ، استقرار و مديريت هزينه يابي بر مبناي فعاليت زمانگرا ( TDABC)
۳- طراحي ، استقرار و مديريت ساير سيستم هاي هزينه يابي شامل :
– هزينه يابي مرحله اي
– هزينه يابي سفارش كار
– هزينه يابي استاندارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>