سیستم اطلاعات مدیریت ایرانارائه مشاوره مديريت و استقرار نظام های جامع مالی و هزینه یابی
نظام مالی

طراحی و استقرار نظام جامع مالی

طراحی و استقرار نظام جامع مالی ، لزوم برپائي سيستم هاي اطلاعاتي براي سطوح مختلف مديران را ايجاب و به تبع آن لزوم بكارگيري سيستم هايي كه متضمن ايجاد اطلاعات

ادامه
قیمت تمام شده 3

طراحی،استقرار و مديريت سیستم هاي بهای تمام شده

طراحی،استقرار و مديريت سیستم هاي بهای تمام شده ، سيستم اطلاعات حسابداري بخشي از سيستم اطلاعات مديريت است كه اطلاعات اقتصــادي راجع به رخدادهاي مالي موثر

ادامه
حسابداری2-512x500

ارائه سیستم های نرم افزاری بهای تمام شده

ارائه سیستم های نرم افزاری بهای تمام شده مركز سيستم اطلاعات مديريت ايران خدمات تخصصي و حرفه اي خود را در زمينه طراحي ، استقرار و مديريت نرم افزارهاي مربوط به سيستم هاي بهاي تمام شده به كليه واحد هاي اقتصادي ارائه مي نمايد . نرم افزارهاي مذكور براساس نياز…

ادامه
ارائه مشاوره مديريت

ارائه مشاوره مدیریت

ارائه مشاوره مديريت در زمينه هزينه يابي و قيمت تمام شده محصولات و استقرار سيستم هاي بهاي تمام شده مشاوره در زمينه سيستم ارزيابي عملكرد سازمان

ادامه

رویداد های خبری

یادداشت ها و مقالات

آموزش

آشنایی با مفاهیم اولیه حسابداری صنعتی - بهای تمام شده
حسابداري صنعتي

حسابداري صنعتي

حسابداري صنعتي ، حسابداري صنعتي ( بهاي تمام شده كالاي ساخته شده و خدمات ) : حسابداري صنعتي بخشي از سادامه مطلب
مفهوم واژه های مخفف در حسابداري

مفهوم واژه های مخفف در حسابداري

مفهوم واژه های مخفف در حسابداري ، مخفف ها در حسابداری به شرح زیر می باشدادامه مطلب
مديريت عناصر صورتهاي مالي

مطالب مفيد

نوشته ای موجود نمی باشد